ISFOR z.ú.

Vize a mise

Hlavním posláním zapsaného ústavu ISFOR, institutu pro Společnost 4.0, je podpora a realizace aplikovaného výzkumu a inovací ve veřejném zájmu s ohledem na udržitelný rozvoj, propojování aktérů veřejné správy s výzkumnými organizacemi a firmami, řešení zásadních ekonomických, environmentálních a společenských otázek ve vztahu ke globálním trendům, zejména v oblasti digitalizace a pokročilých technologií, také odborné vzdělávání v těchto oblastech.

Klíčové oblasti zájmu

Strategie a analýzy

Výzvy budoucnosti

Vyrovnávání příležitostí

SMART City

Digitalizace, výzkum a umění

Společnost 4.0

Vzdělávání

Kontaktní údaje

ISFOR z.ú.

Makotřasy 113

272 54 Makotřasy