Vize a mise

Hlavním posláním zapsaného ústavu ISFOR, Institutu pro Společnost 4.0, je podpora a realizace aplikovaného výzkumu a inovací ve veřejném zájmu s ohledem na udržitelný rozvoj, propojování aktérů veřejné správy s výzkumnými organizacemi a firmami, řešení zásadních ekonomických, environmentálních a společenských otázek ve vztahu
ke globálním trendům, zejména v oblasti digitalizace a pokročilých technologií, také odborné vzdělávání v těchto oblastech.

 

Klíčové aktivity a oblasti zájmu

Strategie
a analýzy

SMART Česko
a udržitelný rozvoj

Přechod
ke Společnosti 4.0

Globální trendy
a výzvy budoucnosti

Digitalizace
a využívání dat

Inovace
a výzkum

Vyrovnávání příležitostí

Kurzy
a semináře

 

Než zveřejníme výroční zprávu za rok 2020

Členové ISFOR mají za sebou - přes všechna “kovidová” omezení - náročný pracovní rok. Většina aktivit se postupně přenesla na internet.  Ale i začátek roku byl rušný. Končil projekt SMART Česko Svazu měst a obcí České republiky a členové ISFOR se intenzivně podíleli na jeho ukončování. Tím však téma SMART řešení pro nás neskončilo, naopak.

 
 
 

Zakladatelé a členové

Nestátní nezisková organizace ISFOR z.ú. byla založena s cílem podpořit přechod společnosti na Společnost 4.0. Sdružuje experty z mnoha oblastí, vždy však se širokým rozhledem a zájmem o společenské výzvy. Díky zkušenostem
z mnoha oborů jsme společně schopni nahlížet na příležitosti i problémy v širokých souvislostech, holistickou optikou, na mnoha úrovních, nestranně a v úzké spolupráci s dalšími odborníky.

 

předsedkyně správní rady,
zakladatelka

ředitelka,
zakladatelka

člen správní rady,
zakladatel

členka správní rady,
zakladatelka

člen správní rady,
zakladatel

 

Spolupráce

Spolupráci se všemi partnery považujeme za jednu z nejdůležitějších aspektů naší práce. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, s univerzitami a vysokými školami, s veřejnou správou - od národní úrovně až po jednotlivé municipality, s Místními akčními skupinami, soukromými firmami i jednotlivci. S klíčovými partnery máme uzavřena memoranda o spolupráci.

 

ISFOR z.ú. je členem asociace Plan4All z.s., která sdružuje více jak 60 partnerů z 22 zemí světa s cílem udržovat, diseminovat a multiplikovat výsledky řady výzkumných a inovačních projektů. Plan4All kombinuje velké otevřené datové soubory související s plánovacími aktivitami v různých oblastech specializace dopravy, územního a urbanistického plánování, životního prostředí a cestovního ruchu, a zajišťuje, že otevřená data jsou snadno přístupná k opětovnému použití, uchovává data a zlepšuje jejich kvalitu.

 

Kontaktní
údaje

ISFOR z.ú.

Makotřasy 113

273 54 Makotřasy

​Česká republika

IČ: 077 57 468

Bankovní účet: 5469908369/0800

PIC: 902396724

Datová schránka: qbgtywi

Registrační formulář

©2020 by ISFOR z.ú.