top of page

Vize a mise

Hlavním posláním zapsaného ústavu ISFOR, Institutu pro Společnost 4.0, je podpora a realizace aplikovaného výzkumu a inovací ve veřejném zájmu s ohledem na udržitelný rozvoj, propojování aktérů veřejné správy s výzkumnými organizacemi a firmami, řešení zásadních ekonomických, environmentálních a společenských otázek ve vztahu
ke globálním trendům, zejména v oblasti digitalizace a pokročilých technologií, také odborné vzdělávání v těchto oblastech.

Domů: About Us

Klíčové aktivity a oblasti zájmu

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_vyzkum

Strategie
a analýzy

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_rozvoj

SMART Česko
a udržitelný rozvoj

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_spolec

Přechod
ke společnosti 4.0

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_budouc

Globální trendy
a výzvy budoucnosti

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_IT.png

Digitalizace
a využívání dat

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_vyzkum

Inovace
a výzkum

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_spolec

Vyrovnávání příležitostí

ISFOR_sada_ikon_prezentace_svetla_rozvoj

Kurzy
a semináře

Domů: Produkty
Domů: Kanál blogu

Zakladatelé a členové

Nestátní nezisková organizace ISFOR z.ú. byla založena s cílem podpořit přechod společnosti na Společnost 4.0. Sdružuje experty z mnoha oblastí, vždy však se širokým rozhledem a zájmem o společenské výzvy. Díky zkušenostem
z mnoha oborů jsme společně schopni nahlížet na příležitosti i problémy v širokých souvislostech, holistickou optikou, na mnoha úrovních, nestranně a v úzké spolupráci s dalšími odborníky.

Domů: About Us
unnamed.png

předsedkyně správní rady,
zakladatelka

IMG_2159-malé.jpg

ředitelka,
zakladatelka

Krčová-scaled-e1581778178887.jpg

členka správní rady,
zakladatelka

Ta%C4%8Dr-sp%C4%8Dr_edited.jpg

člen správní rady,
zakladatel

Domů: Meet the Team

Projekty

V současné době řešíme následující výzkumné nebo inovační projekty. Naším cílem je vždy přispět novými poznatky, a to jak směrem k poskytovateli dotace, tak odborné a široké veřejnosti.

Domů: About Us
Snímek obrazovky 2022-10-10 v 15_edited.png

Projekt je financován z výzvy č. 1/2022/NNO Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí.

Domů: Projects
Domů: About Us

Spolupráce

Spolupráci se všemi partnery považujeme za jednu z nejdůležitějších aspektů naší práce. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, s univerzitami a vysokými školami, s veřejnou správou - od národní úrovně až po jednotlivé municipality, s Místními akčními skupinami, soukromými firmami i jednotlivci. S klíčovými partnery máme uzavřena memoranda o spolupráci.

Domů: Reference
plan4all_logo_4white_bg.png

ISFOR z.ú. je členem asociace Plan4All z.s., která sdružuje více jak 60 partnerů z 22 zemí světa s cílem udržovat, diseminovat a multiplikovat výsledky řady výzkumných a inovačních projektů. Plan4All kombinuje velké otevřené datové soubory související s plánovacími aktivitami v různých oblastech specializace dopravy, územního a urbanistického plánování, životního prostředí a cestovního ruchu, a zajišťuje, že otevřená data jsou snadno přístupná k opětovnému použití, uchovává data a zlepšuje jejich kvalitu.

High Fives_edited.jpg

Kontaktní
údaje

Sídlo organizace:

ISFOR z.ú.

Makotřasy 113, 273 54 Makotřasy

​Česká republika

Kancelář:

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 077 57 468

Bankovní účet: 5469908369/0800

PIC: 902396724

Datová schránka: qbgtywi

  • Twitter

Děkujeme za odeslání!

Domů: Contact
bottom of page