Michal Kamenčák

člen

Michal Kamenčák vystudoval obor Marketing a management
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity
v Opavě. Již v průběhu studia se zaměřoval na marketingovou komunikaci - ať už teoreticky studiem nebo prakticky v mezinárodní studentské organizaci AIESEC. Poté pracoval pro Technologickou agenturu ČR, kde měl mimo jiné na starost komunikaci projektu Rozvoj TA ČR. Později se přesunul do několika soukromých společností, kde pomáhal tvořit komunikační strategii a přispíval
k jejímu naplňování. Na rok a čtvrt odjel na Nový Zéland cestovat, pracovat, učit se cizímu jazyku a poznávat kulturu jiných národů. Po příjezdu znovu spojil vazby s
bývalými zaměstnavateli a navázal nové. Nyní pomáhá v komunikaci společnostem z různých oblastí, fotografuje, spravuje sociální sítě
a tvoří webové stránky.

 
 
 

Registrační formulář

©2020 by ISFOR z.ú.