top of page

Martina Krčová

členka správní rady,
zakladatelka

Martina Krčová ve své předcházející praxi působila více jak 17 let
na Energetickém regulačním úřadě, a taktéž na začátku kariéry přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Má zkušenosti s nastavováním regulace síťových odvětví v České republice od jejího prvopočátku. Poslední tři roky spolupracuje s municipalitami na přípravě
a zpracování strategických materiálů jako příklad lze uvést spolupráci se Středočeským krajem v rámci aktualizace Programu rozvoje kraje
a Územní energetické koncepce. V současnosti se podílí na přípravě projektu s názvem - „Komunitní plusová energetická síť v obci Kněžice včetně zavedení nových Smart technologií z konceptu Smart Grids a Smart City. Aktivně působí v rámci Sdružení energetických manažerů měst a obcí SEMMO a působí na pozici energetické manažerky pro Městskou část Prahy 7. Působí taktéž jako pověřená konzultantka pro Centrum kompetence pro Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – PTTE, je členkou Rady programu Théta a aktivní hodnotitel pro Technologickou agenturu ČR.

Martina Krčová: Meet the Team
Martina Krčová: HTML
Martina Krčová: Blog2 Custom Feed
bottom of page