Lucie Nencková

ředitelka,
zakladatelka

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem
na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami Středočeského kraje, je členkou pracovní skupiny pro oblast SMART City Celostátní sítě pro venkov (MZe), podílela se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030, která byla realizována Středočeským inovačním centrem (SIC). Aktivně spolupracovala
a nadále spolupracuje při řešení několika výzkumných projektů (Interreg, TAČR, H2020) a je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury ČR. V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana a dále se věnuje problematice
RRI (Responsible Research & Innovation).

 
 
 

Registrační formulář

©2020 by ISFOR z.ú.