top of page

Lucie Nencková

ředitelka,
zakladatelka

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami Středočeského kraje a angažuje se v pracovních skupinách pro oblast SMART City/Village. Jako spoluautorka se podílela na zpracovávání Strategického rámce v oblasti Smart City, a to při řešení projektu Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR), spolupracovala na Koncepci Smart Cities pro Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a dále na aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030, která byla realizována Středočeským inovačním centrem (SIC).

Spolupracovala - a nadále spolupracuje - při řešení řady výzkumných a inovačních projektů (Interreg, TAČR, CEF, H2020, UNDP). Je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury České republiky (TAČR).


V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana, dále se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation).

Aktivně působí v Institutu pro udržitelné podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze.

Lucie Nencková: Meet the Team
Lucie Nencková: Blog2 Custom Feed
bottom of page