top of page

Ladislav Mlčák

člen

Ladislav Mlčák aktuálně působí jako regionální zástupce
v Technologické agentuře České republiky. Aktivně se zabývá oblastí zdravotnicko–sociálního pomezí, prosazováním integrace v současných systémech zdravotní a sociální péče či komponenty domácí péče ve vlastním sociálním prostředí klienta, jako je telemedicína, asistivní technologie a společenské inovace.
Při hledání komplexních řešení problematiky stárnutí se věnuje propojování výzkumné sféry s veřejným a soukromým sektorem.
V rámci působení na Středočeském inovačním centru byl developerem inovační platformy Social Life Science s cílem posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče, v čemž nadále pokračuje v rámci dílčích projektů.

Ladislav Mlčák: Meet the Team
Ladislav Mlčák: HTML
Ladislav Mlčák: Blog2 Custom Feed
bottom of page