top of page

Rut Bízková

předsedkyně správní rady,
zakladatelka

Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. Vedla projekt Strategický rámec v oblasti Smart City Svazu měst a obcí ČR, který skončil v únoru 2020, v jehož rámci vznikl koncept SMART Česko. Byla ředitelkou Středočeského inovačního centra (SIC), kde vznikla Strategie územního obvodu Středočeského kraje 2019 – 2024, s výhledem do 2030. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury České republiky, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera.


Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

Rut Bízková: Meet the Team
Rut Bízková: Blog2 Custom Feed
bottom of page