Rut Bízková

předsedkyně správní rady,
zakladatelka

Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. Vedla projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, který skončil v únoru 2020. V jeho rámci vznikl koncept SMART Česko. Předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, kde vznikla strategie Středočeského kraje do roku 2030. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

 
 
 

Registrační formulář

©2020 by ISFOR z.ú.