Vize a mise

Hlavním posláním zapsaného ústavu ISFOR - Institutu pro Společnost 4.0, je podpora a realizace aplikovaného výzkumu a inovací ve veřejném zájmu s ohledem na udržitelný rozvoj, propojování aktérů veřejné správy s výzkumnými organizacemi a firmami, řešení zásadních ekonomických, environmentálních a společenských otázek ve vztahu ke globálním trendům, zejména v oblasti digitalizace a pokročilých technologií, také odborné vzdělávání v těchto oblastech.

 

Registrační formulář

©2020 by ISFOR z.ú.