ISFOR.z.ú.

Zakladatelé

Rut Bízková

Ing. Rut Bízková

předsedkyně správní rady

Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. V současnosti vede projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

Lucie Nencková

Lucie Nencková, Ph.D., MBA

ředitelka

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami, Svazem měst a obcí ČR a je členkou pracovní skupiny pro oblast Smart City Celostátní sítě pro venkov (MZe). Aktivně spolupracovala a nadále spolupracuje při řešení několika výzkumných projektů (Interreg, TAČR, H2020). V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana a dále se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation).