ISFOR.z.ú.

Zakladatelé

Rut Bízková ISFOR z.ú.

Ing. Rut Bízková

předsedkyně správní rady, zakladatelka

Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. V současnosti vede projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

Lucie Nencková ISFOR z.ú.

Lucie Nencková, Ph.D., MBA

ředitelka, zakladatelka

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami, Svazem měst a obcí ČR a je členkou pracovní skupiny pro oblast Smart City Celostátní sítě pro venkov (MZe). Aktivně spolupracovala a nadále spolupracuje při řešení několika výzkumných a inovačních projektů (Interreg, TAČR, H2020, OPZ). V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana a dále se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation) a Smart City.

Petr Jirman ISFOR z.ú.

Ing. Petr Jirman

člen správní rady, zakladatel

Petr Jirman se zabývá ve své práci přípravou programů a realizací projektů financovaných jak z národních, tak mezinárodních programů. Připravoval Operační program Životní prostředí 2007-2013, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, Středočeské inovační vouchery a Kreativní vouchery Středočeského kraje. Byl zodpovědný za realizaci projektu Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, D-STIR (Interreg Danube Programme) a Evaluation of V4 Smart Cities. V současné době spolupracuje na řešení projektů H2020 a Operačního programu Zaměstnanost. V roli konzultanta prosazuje propojování akademické sféry a veřejné správy a usnadnění přístupu žadatelů k informacím o jednotlivých dotačních příležitostech.