top of page

PODPORA IMPLEMENTACE KONCEPCE SMART CITIES: Vytvoření manuálu a systému školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART a návazné aktivity

Projekt je financován z výzvy č. 1/2022/NNO Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí.

Metodika školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART.jpg

Metodika školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART

Systém školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART.jpg

Systém školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART

Dokumenty: Reference
bottom of page