top of page

Přehled aktivit ISFOR za rok 2020

1. V lednu a v únoru 2020 někteří zakladatelé ISFOR, z.ú. pracovali pro Svaz měst a obcí České republiky na projektu podpořeného OPZ „Strategický rámec SMO v oblasti Smart city“. Jednalo se o tříletý projekt, lidé z ISFOR na něm pracovali celkem po dobu 12 měsíců. Jako spoluautoři vytvořili několik publikací dostupných na webu www.smartcesko.cz.

Jmenovitě se jedná o tato díla:

 • Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – analytická část
 • Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – strategická část

 • SMART Česko – základní teze

 • Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – implementační část

 • SMART Česko – jak uskutečnit SMART řešení – zkrácená verze implementačního dokumentu strategie SMART Česko

 • Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City – financování SMART Česka

 • SMART Česko – výzkumné projekty s tematikou „smart“

 • SMART Česko

 • Krátké informace o problematice Smart City: leaflety Sdělení pro veřejnost, Sdělení pro úředníky, Sdělení pro politiky

 • SMART Česko – místo, kde se dobře žije každému člověku – zpráva o realizaci projektu, 2020

Vzhledem k tomu, že hlavní řešitelkou projektu byla Rut Bízková, zásadní podíl na vytvoření obsahu projektu a jeho zdárném ukončení měli Lucie Nencková a Petr Jirman, byli také hlavními organizátory a přednášejícími na závěrečném 40-tihodinovém vzdělávacím programu pro úředníky samospráv a další zájemce, který se konal na ČVUT v Praze ve dnech 27. 1. – 31. 1. 2020. Vzdělávání se zúčastnilo více než 40 posluchačů.

Ve čtvrtek 20. února 2020 proběhl celodenní seminář k financování SMART řešení, který za účasti více než 20 lidí vedl Petr Jirman na základě jím vytvořené publikace k financování SMART Česka.

Závěrečná konference projektu se pak konala 21. února 2020 v prostorách Technologické agentury ČR a pod její záštitou. Fyzicky přítomných bylo cca 100 účastníků, konference byla přenášena online, sledovalo ji několik desítek diváků.

Projekt byl zdárně dokončen, veškerá dokumentace byla předána paní Mgr. Radce Vladykové, ředitelce SMO ČR. Řídicí výbor projektu konstatoval jeho velmi kvalitní provedení a s uspokojením projekt uzavřel.

Kromě výše uvedených členek a členů ISFOR se práce na projektu účastnili také další členové - Ladislav Mlčák, Martina Krčová, Luděk Knorr, Michal Kamenčák. V rámci projektu byla navázána řada velmi podnětných, užitečných spoluprací s ČVUT v Praze a s pracovištěm UCEEB v Buštěhradě, Masarykovou univerzitou v Brně, ISEA, z.s., obcemi a kraji.


2. Vzhledem k úspěšnému provedení projektu Strategický rámec SMO v oblasti Smart City, byl  před koncem roku 2019 se zásadním příspěvkem členů ISFOR zpracován podklad pro akreditaci dvou certifikovaných vzdělávacích programů Svazu měst a obcí – AK/PV-579/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky a AK/VE-359/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky s názvem Strategické plánování v oblasti Smart city pro potřeby obcí a měst. Někteří členové ISFOR jsou garanty jednotlivých oblastí vzdělávání.


3. V rámci spolupráce se Svazem měst a obcí ČR se během roku 2020 členové ISFOR, zejména Lucie Nencková, Petr Jirman a Rut Bízková podíleli na zpracování a obhájené návrhu dalšího projektu  SMO ČR v oblasti Smart City – Realizace SMART Česko  v praxi obcí a měst. Projekt úspěšně prošel hodnocením a bylo rozhodnuto o jeho podpoře z OPZ MPSV.

4. Spolupráce se Svazem měst a obcí na výše uvedeném projektu výrazně ovlivnila také další aktivity členů ISFOR – jednak kvůli časové vytíženosti projektem a na projekt navázanými akcemi, jednak v orientaci na znalosti potřebné pro koncept SMART řešení, který byl v rámci projektu vytvořen.


5. Na základě výsledků projektu zpracovaly členky  ISFOR, z.ú., Rut Bízková a Lucie Nencková, s přispěním Petra Jirmana podklad pro koncepci Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast Smart city. Termín SMART Česko byl zde nahrazen termínem SMART řešení pro obce, města a regiony. Byla zpracovány tři části podkladu: koncepční, analytická a finanční.


6. Zejména k této problematice, ale také dalším byla zaměřena veřejná vystoupení Rut Bízkové:​

 • 23. 1. 2020 – představení konceptu SMART Česko na Komisi pro informatiku SMO ČR

 • 6. 2. 2020 – představení konceptu na Řídicím výboru pro optimalizaci veřejné správy Ministerstva vnitra

 • 6. 2. 2020 – představení konceptu na Výboru pro krajinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR

 • 3. 3. 2020 – seminář Karlovarského kraje k problematice Smart city – představení konceptu  SMART, Karlovy Vary

 • 21. 4. 2020 – online seminář pro doktorandy RECETOX, Masarykova univerzita v Brně k tématu SMART řešení

 • 26. 5. 2020 – online vystoupení na konferenci Zvýši COVID-19 zefektívnenie fungovania miest v kontexte green deal?, Bratislava

 • 17. 6. 2020 – celodenní seminář ISFOR pro pracovníky Zlínského kraje k problematice SMART

 • 24. 6. 2020 – „Česko 21-odolní lidé/odolná země/odolná společnost“ – vystoupení na konferenci Equillibria k dlouhodobým výhledům České republiky, Praha

 • 28. 8. 2020 – online vystoupení na semináři SMART Czechia se zahraničními partnery MMR

 • 10. 9. 2020 – vystoupení na semináři UN Sustainable Development Goals in Poland and Europe, Ekonomické fórum, Karpacz, Polsko

 • 30. 9. 2020 – vystoupení na konferenci Asociace výzkumných organizací k 30. výročí  jejího založení, Praha, Novotného lávka

 • 1. 10. 2020 – vystoupení na online semináři Role knihoven v problematice Smart city Národní knihovny ČR

 • 13. 10. 2020 – online vystoupení na semináři SMART Czechia v rámci Týdne regionů, Brusel

 • 26. 10. 2020 – online vystoupení na Second Czech-Israeli Innovation Forum, MZV Praha

 • 26. 11. 2020 – vystoupení k problematice nových řešení ve vodním a odpadovém hospodářství na festivalu positivje – Jeseník

 • 1. 12. 2020 – online seminář STUŽ – jak využívat finanční nástroje pro rozvoj obcí

 • 3. 12. 2020 – Soběstačná obec 2030 – vystoupení, online seminář SMS ČR

 • 10. 12. 2020 – „Jak prodávat inovace“ – vystoupení, online seminář Slezské univerzity, Opava

 • 15. 12. 2020 – Principy udržitelného rozvoje – vystoupení, online seminář SMO ČR, Praha

Přehled aktivit ISFOR za rok 2020: About Us
bottom of page