top of page

Spolupráce

Spolupráci se všemi partnery považujeme za jednu z nejdůležitějších aspektů naší práce. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, s univerzitami a vysokými školami, s veřejnou správou - od národní úrovně až po jednotlivé municipality, s Místními akčními skupinami, soukromými firmami i jednotlivci. S klíčovými partnery máme uzavřena memoranda o spolupráci.

plan4all_logo_4white_bg.png

ISFOR z.ú. je členem asociace Plan4All z.s., která sdružuje více jak 60 partnerů z 22 zemí světa s cílem udržovat, diseminovat a multiplikovat výsledky řady výzkumných a inovačních projektů. Plan4All kombinuje velké otevřené datové soubory související s plánovacími aktivitami v různých oblastech specializace dopravy, územního a urbanistického plánování, životního prostředí a cestovního ruchu, a zajišťuje, že otevřená data jsou snadno přístupná k opětovnému použití, uchovává data a zlepšuje jejich kvalitu.

CZECH SMART CITY CLUSTER.png

ISFOR z.ú. je členem Czech Smart City Clusteru (CSCC), jehož cílem je rozvoj jedinečného partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. CSCC je průkopníkem myšlenky Smart City v České republice a snaží se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst s přesvědčením, že nové trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.

Spolupráce: Reference
bottom of page