top of page

Webináře: Trendy digitální transformace a využití otevřených dat

* Zajímá Vás využití otevřených dat v zemědělství, vzdělávání, životním prostředí, územním plánování, cestovním ruchu, turistice nebo dopravě?

* Chcete znát možnosti, jak využít otevřená data ve vlastních aktivitách a aplikacích?

* Chcete se seznámit s moderními trendy v oblasti prostorových dat?


Nadcházející webináře od otevrenejaro.cz.

  • 9. 3. 2021 - Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2

  • 16. 3. 2021 - Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů

  • 23. 3. 2021 - Klimatické služby pro zemědělství

  • 30. 3.2 021 - Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání

Program všech seminářů naleznete na webu otevrenejaro.cz.


Registrovat se můžete zde.


Webináře budou vedeny v českém jazyce a budou zveřejněny na YouTube a Facebook.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page