top of page

ISFOR a projekt SMART Česko

Inteligentní město (SMART City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života

a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky

a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních

a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.


A právě tyto oblasti řešili členové ISFOR v projektu SMART Česka - "Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City" - registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007419.


Rut Bízková - Koncepce, eGovernance

Lucie Nencková - Vodní a odpadové hospodářství/Oběhové hospodářství

Petr Jirman - Financování

Martina Krčová - Energetika

Ladislav Mlčák - Sociální služby a zdravotnictví

Michal Kamenčák - PR a komunikace

Luděk Knorr - Informační a komunikační technologie35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Os comentários foram desativados.
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page