top of page

Petr Jirman

člen správní rady,
zakladatel

Petr Jirman je zakládajícím členem nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú. V letech 2005-2012 působil na Ministerstvu životního prostředí v odboru fondů EU, kde měl na starosti koordinaci velkých investičních projektů v oblasti životního prostředí financované z ISFA/Fondu soudržnosti 2004 - 2006 a Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013. Zároveň spolupracoval na přípravě a vyjednávání Operačních programů Životní prostředí 2007 - 2013 a 2014 - 2020. V letech 2013 - 2014 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na kterém řídil přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V letech 2014 - 2017 působil v Technologické agentuře jako vedoucí projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, jež byl nástrojem pro zajištění rozvojových aktivit Technologické agentury ČR, jimiž došlo k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, při plnění povinností daných zákonem. V roce 2017 působil jako vedoucí odboru projektové kanceláře ve Středočeském inovačním centru. V rámci něho byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Interreg Danube Programme, Interreg Central Europe a Visegrad fund (Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City). V roce 2017 rovněž spolupracoval na aktualizaci programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 - 2024. V roli konzultanta pomáhá s hledáním vhodných finančních prostředků pro financování chytrých řešení.

Petr Jirman: Meet the Team
Petr Jirman: HTML
Petr Jirman: Blog2 Custom Feed
bottom of page